Skaitykite elektronines knygas nemokamai

 • El. knyga: Teekond ujumisoskuseni. Kooliujumise juhendmaterjal [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2019, , 9.28 Mb, Leidėjas: Menu Kirjastus OÜ, ISBN-13: 9789949549962)
 • Kooliujumise juhendmaterjal „Teekond ujumisoskuseni“ aitab liikuda ujumisoskuse omandamiseni samm-sammult. Kooliujumise juhendmaterjal koosneb e-raamatust ja lamineeritud trükisest, mida saab kasutada basseini ääres ujumistunde andes. ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Памятка работника [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 2.39 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552894)
 • Цель брошюры дать людям информацию о трудовых отношениях (предназначено и для людей с лёгкими душевными и психическими недостатками здоровья). Брошюра распространяется через Эстонскую палату людей с ограниченными возможностями, на трудовых ярмарках,... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Безопасность труда при дорожных работах [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 5.06 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552924)
 • В брошюре уделяется внимание возможным рискам, которые связаны со строительством дорог, описываются требования различных правовых актов, а также даются рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению несчастных случаев на рабочем месте. ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Безопасность и гигиена труда в торговле, о [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 1.94 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592166)
 • В брошюре дан обзор рискам, которые могут возникнуть на предприятиях торговли, общественного питания и в гостиницах – как их распознать и что сделать для того, чтобы снизить до минимума их влияние на здоровье работников. Будут рассмотрены виды ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Предпочитайте трудовой договор [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 1.84 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592319)
 • В брошюре даётся обзор законам Эстонии, которые регулируют сферы жизни, связанные с трудовым процессом. Читатели узнают, чем отличается трудовой договор от договора поручения, почему для работника выгодно заключать договор, а также какие социальные ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Опасные химикаты в рабочей среде [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 2.82 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592074)
 • Тема брошюры обращение с опасными химикатами. В брошюре описано, что такое опасный химикат, как химикат может попасть в организм человека и какое влияние на него оказывает. Также рассказывается о карте безопасности химикатов и мерах, которые можно ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Скольжение и спотыкание: как предотвратиm [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 4.53 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592043)
 • Тема брошюры – безопасность путей передвижения, с основным вниманием на падения, которые произошли по вине того, что человек поскользнулся или споткнулся. Описано, какие ситуации приводят к падению и приводятся примеры произошедших несчастных ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Teedeehituse ohud [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 4.58 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552863)
 • Tööinspektsiooni poolt koostatudtrükises juhitakse tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldatakse õigusaktide nõudeidning antakse soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuse vältimiseks. Trükis on suunatudtööandjale, ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Töötaja meelespea [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 2.39 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552832)
 • Trükisest leiab võimalikultlaiapõhjalist informatsiooni töösuhete kohta(mõeldud ka neile inimestele,kellel on kerge vaimne või psüühiline puue). Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses,toitlustuses ja majutuses [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 1.87 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592135)
 • brošüüris antakseülevaade kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tundaja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad tööd, mis onseotud põhiliselt istumise või ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Uus töötaja ettevõttes [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 2.92 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592197)
 • Brošüüri eesmärk on selgitada,kuidas saada uuest töötajast vanaks olijaks ja sealjuures terveks jääda. Lisaks antakse ülevaadetöölepingust, muudest kokkulepetest, dokumentidest ja tingimustest, millega tasub arvestada.Samuti saab teavet juhendamise ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Töö-ja puhkeaeg [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 3.23 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949957361)
 • Trükis annab lühiülevaate Eestis töölepingu seadusealusel töötavate inimeste töö- ja puhkeaja nõuetest. Trükisest leiab palju illustreerivaid näiteid töötajapuhkeaja arvestuse kohta. Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 3.13 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592180)
 • Brošüüri teemaks on ohtlike kemikaalideohutu käitlemine. Brošüüris on juttu sellest, mis on ohtlik kemikaal ja kuidas kemikaal võib inimeseorganismi sattuda ning millist mõju avaldada. Samuti on juttu kemikaali ohutuskaardist jameetmetest, mida ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: New Employee in a Company [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 2.51 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592227)
 • This booklet gives an overview of the employment contract and other agreements, documents and conditions that must be taken into consideration. It also provides information on the organisation of training, adjusting the workplace and tools suitable ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: The ABCs for a Starting Entrepreneur [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 3.05 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552955)
 • This publication gives some pointers and suggestions on how to achieve a good working environment and how to organize employment relationships. Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Eelista töölepingut [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 2.68 Mb, Leidėjas: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592258)
 • Brošüüris antakse ülevaadeEesti seadustest, mis reguleerivad töötamisega seotud eluvaldkondi. Lugejad saavad teada misvahe on töölepingul ja käsunduslepingul, miks on töötajale kasulik sõlmida tööleping ning millisedsotsiaalsed tagatised kaasnevad ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Leiutiste kaitsmine [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2017, , 0.44 Mb, Leidėjas: Patendiamet, ISBN-13: 9789949990108)
 • See raamat on mõeldud neile, kes on tulnud mõttele kaitsta oma leiutis ja esitada Patendiametile patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus. Raamat ei ole üksikasjalik juhend taotluse koostamiseks ja esitamiseks, vaid pigem selgitab ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Kuidas õpilasi motiveerida [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2016, epub;pdf, Leidėjas: SA Archimedes, ISBN-13: 9789949481736)
 • Spetsiaalselt õpetajatele kirjutatud raamat kirjeldab tervet hulka teadusuuringutele tuginevaid põhimõtteid õppima motiveerimiseks. Sellele keskendumine viib arutelu loomulikku rada pidi konkreetsete klassis kasutatavate strateegiate juurde. ... Rodyti daugiau ...
 • El. knyga: Teadvuse anatoomia [el. knyga]

 • (Išleidimo metai: 2016, , 3.02 Mb, Leidėjas: Elford Press, ISBN-13: 9789949977536)
 • Me elame kurdistava müra keskel; äreval, kiiretempolisel ajastul, kus enamikul meist pole aega ega tahtmist näha kaugemale lähimast tunnist. Tõeline elu aga kasvab meie sees. Iga intelligentne inimene, kes on võimeline sügavamaks süvenemiseks ning ... Rodyti daugiau ...