Privatumo PolitikaPaskutinė redakcija: 24.05.2018

Klientų duomenų tvarkymo principai

Knygyno Krisostomus klientų tvarkomų duomenų paskirtis, sudėtis, būdas ir klasifikavimas nurodytas žemiau.

Kas yra klientas?

Klientas – suaugęs arba pilnametystės sulaukęs asmuo, sudaręs pirkimo sutartį su knygynu Krisostomus, t. y. asmuo, kuris pateikė užsakymą.

Kas yra klientų duomenys?

Klientų duomenys yra bet kokia informacija, kurią Klientas pateikė knygynui Krisostomus ir tampa knygyno Krisostomus tvarkomais duomenimis (pvz. Vardas, pavardė, mob. telefono numeris, adresas, mokėjimo (banko pavedimo) duomenys).

Kas yra klientų duomenų tvarkymas?

Klientų duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas susijęs su kliento duomenimis (rinkimas, kaupimas, rūšiavimas, saugojimas, redagavimas, atskleidimas, prieigos suteikimas, užklausos ir paieška, naudojimas, persiuntimas, papildymas, trynimas ir naikinimas).

Kas yra klientų duomenų tvarkytojas?

Klientų duomenų tvarkytojas yra knygynas Krisostomus (Raekoja plats 11, EE-51004, Tartu, Estijos respublika). Autorizuoti klientų duomenų tvarkytojai yra AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, DPD Eesti AS, Cargobus OÜ.

Kas yra trečiosios šalys?

Trečiosios šalys tai suaugę arba pilnametytstės sulaukę asmenys, kurie nėra pirkėjai arba kliento duomenų tvarkytojai.

Tvarkomi duomenys

Knygynas Krisostomus tvarko šiuos klientų duomenis:

 1. Kliento vardas ir pavardė / įstaigos pavadinimas;
 2. Įstaigos registro kodas;
 3. Gyvenamoji vieta / lokacija;
 4. Paskyros numeris;
 5. Kontaktiniai duomenys;
 6. Pavedimo duomenys (duomenys sukurti kliento prekės pirkimo metu);
 7. Įpročių duomenys, pasirinkimai ir patikusių prekių sąrašas (pvz., paslaugų naudojimo metrika, kliento poreikius tenkinančių paslaugų statistika, duomenys susiję su skundais);
 8. Visi kliento pateikti duomenys (išskyrus asmeninius duomenis), suteikiant teisę Knygynui Krisostomus rinkti ir saugoti kliento užsakymų duomenis ir nurodymus, gautus komunikacijos priemonėmis (pvz., telefonu, kompiuteriniais tinklais).

Įstatyme numatytais atvejais Knygynas Krisostomus turi teisę apdoroti Kliento duomenis, kurie neminimi šiame reglamente.

Duomenų apdorojimo tikslai

Knygynas Krisostomus apdoroja klientų duomenis šiais tikslais:

 1. Knygyno ir Kliento sutarties vykdymui;
 2. Pardavėjo ir Pirkėjo teisių apsaugai (pvz., informacijos perdavimas teismui);
 3. Klientų lūkesčių suvokimui, kokybiškų paslaugų teikimui ir gerinimui;
 4. Įsipareigojimų vykdymas pagal LR įstatymus (pvz., duomenų perdavimas tyrimo organams – policija, teismas ir kt.).

Kokiais atvejais Knygynas Krisostomus gali atskelisti kliento duomenis?

Kliento duomenys yra konfidecialūs. Duomenys neperduodami tretiesiems asmenims be kliento sutikimo, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

Knygynas Krisostomus sudarė konfidencialumo sutartis su pašto ir kurjerių bendrovėmis dėl konfidencialios informacijos naudojimo.