Ole Ugilt Jensen: En Landsbydegns Melodibog [Natos]

 • Formatas: Paperback / softback, 271 pages
 • Type: Natos
 • Iðleidimo metai: 06-Apr-2017
 • Leidëjas: Wilhelm Hansen
 • Aranþuotë: Vargonai, Pianinas
 • Þanrai: Religious, Sacred
 • Kalba: Danish
 • Ágûdþiai:Ágûdþiai 2ið 5
 • ISBN-10: 8759839090
 • ISBN-13: 9788759839096
Kitos knygos pagal ðià temà:
 • Formatas: Paperback / softback, 271 pages
 • Type: Natos
 • Iðleidimo metai: 06-Apr-2017
 • Leidëjas: Wilhelm Hansen
 • Aranþuotë: Vargonai, Pianinas
 • Þanrai: Religious, Sacred
 • Kalba: Danish
 • Ágûdþiai:Ágûdþiai 2ið 5
 • ISBN-10: 8759839090
 • ISBN-13: 9788759839096
Kitos knygos pagal ðià temà:
En Landsbydegns Melodibog - 419 salmemelodier i 3-stemmige satser for klaver/orgel, arrangeret af Ole Ugilt Jensen.
Norëdami rasti visus susijusius pavadinimus, spauskite þemiau esantá dainos pavadinimà.
 1. Af dybsens nød, o Gud, til dig
 2. Af højheden oprunden er
 3. Ak Gud, fra Himlen se herned
 4. Ak, Fader, lad dit ord og Ånd
 5. Ak, vidste du, som går i syndens lænke
 6. Aldrig er jeg uden våde
 7. Aleneste Gud i Himmerig
 8. Alle mine kilder skal være hos dig
 9. Alle ting er underfulde
 10. Almægtige og kære gud
 11. Almagts Gud, velsignet vær
 12. Almindelig er Kristi kirke
 13. Alt står i Guds faderhånd (Laub)
 14. Alt står i Guds faderhånd (Rung)
 15. Alt, hvad som fuglevinger fik
 16. Ånden opgav enkesønnen
 17. Arbejd til natten kommer
 18. Barn Jesus i en krybbe lå
 19. Befal du dine veje
 20. Betesda-søjlernes buegange
 21. Blåt vælded lys frem
 22. Bliv hos os, når dagen hælder
 23. Blomstre som en rosengård
 24. Brødre og søstre, vi skilles
 25. Bryd frem, mit hjertes trang
 26. Dagen går med raske fjed
 27. Dagen viger og går bort
 28. De dybeste lag i mit hjerte
 29. De hellig tre Konger så hjertensglad
 30. Dejlig Er Den Himmel Blå
 31. Dejlig Er Jorden
 32. Den klare sol går ned
 33. Den lyse dag forgangen er
 34. Den mørke nat forgangen er
 35. Den signede dag med fryd vi ser
 36. Den Skønne Jordens Sol Gik Ned
 37. Den snævre vej er bred nok
 38. Den store hvide flok vi se
 39. Den store mester kommer
 40. Den store, stille nat går frem
 41. Den Yndigste Rose Er Funden
 42. Der er en vej, som verden ikke
 43. Der er en vej, som vi alle går alene
 44. Der sad en fisker så tankefuld
 45. Der stander et hus i vort høje Nord
 46. Der står et slot i vesterled
 47. Det dufter lysegrønt af græs
 48. Det er den daglig trøst, hvormed
 49. Det er så yndigt at følges ad (Laub)
 50. Det er så yndigt at følges ad (Weyse)
 51. Det første lys er Ordet
 52. Det hellige kors, vor Herre selv bar
 53. Det Kimer Nu Til Julefest
 54. Det koster ej for megen strid
 55. Det koster mer, end man fra først
 56. Det livets ord vi bygger på
 57. Det mulmer mod den mørke nat
 58. Det var ikke en nat som de andre
 59. Det var kun en drøm
 60. Dig rummer ej himle
 61. Dig ske al ære, Herre Krist
 62. Dig være ære
 63. Dig vil jeg elske, du min styrke
 64. Din Himmel-krone ser vi stråle
 65. Din rigssag, Jesus, være skal
 66. Dommer over levende og døde
 67. Drag Ind Ad Disse Porte
 68. Drag, Jesus, mig
 69. Du er, opstandne sejershelt
 70. Du fødtes på jord
 71. Du fylder mig med glæde
 72. Du gav mig, o Herre, en lod
 73. Du kom til vor runde jord
 74. Du satte dig selv i de nederstes sted
 75. Du, Herre Krist
 76. Du, som går ud fra den levende Gud
 77. Du, som gik foran os
 78. Du, som gir os liv og gør os glade
 79. Du, som har tændt millioner
 80. Du, som ud af intet skabte
 81. Dybe, stille, stærke, milde
 82. Dybt fornedres skal enhver
 83. Dybt hælder året i sin gang
 84. Eja, min sjæl, ret inderlig
 85. En dag skal Herrens skaberdrømme
 86. En Rose Så Jeg Skyde
 87. En sædemand gik ud at så
 88. En sød og liflig klang
 89. En vej eller anden, vor Herre ved råd
 90. Et Barn Er Født I Betlehem
 91. Et fornødent er; det ene
 92. Et kors det var det hårde trange leje
 93. Et lidet barn så lysteligt
 94. Et trofast hjerte, Herre min
 95. Far, verden, far vel
 96. Flammerne er mange
 97. For alle helgen, som i Kristi tro
 98. For dig, o Herre, som dage kun
 99. Forlen os freden, Herre, nu
 100. Fra Himlen højt kom budskab her
 101. Fred hviler over land og by (Bay)
 102. Fred hviler over land og by (Laub)
 103. Fred Til Bod For Bittert Savn
 104. Frelseren er mig en hyrde god
 105. Fryd dig, du Kristi brud
 106. Frydeligt med jubelkor
 107. Frydetonen går mod tronen
 108. Fuglen har rede, og ræven har grav
 109. Fyldt af glæde over livets under
 110. Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Geneve)
 111. Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom)
 112. Går det, Herre, som jeg vil
 113. Giv mig, Gud, en salmetunge
 114. Glade jul, dejlige jul
 115. Gladelig vil vi halleluja kvæde
 116. Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
 117. Glæden hun er født i dag
 118. Gode Gud, din engleskare
 119. Gør døren høj, gør porten vid
 120. Gud er her til stede
 121. Gud Helligånd! o kom
 122. Gud Helligånd, opfyld med lyst
 123. Gud skal alting mage
 124. Gud ske lov for nattero
 125. Gud ske tak og lov
 126. Gud, du, som lyset og dagen oplod
 127. Gud, efter dig jeg længes
 128. Gud, vi er i gode hænder
 129. Guds godhed vil vi prise
 130. Guds igenfødte, ny-levende sjæle
 131. Guds menighed er jordens største
 132. Guds menighed, syng
 133. Guds ord blev aldrig bundet
 134. Guds Søn har gjort mig fri
 135. Guds Søn kom ned fra Himmerig
 136. Han, som på jorden bejler
 137. Har hånd du lagt på Herrens plov
 138. Hav tak, o Herre, for evig trøst
 139. Hellig, hellig, hellig
 140. Helligånd, de frommes glæde
 141. Her Kommer, Jesus, Dine Små
 142. Her ser jeg da et lam at gå
 143. Her vil ties, her vil bies
 144. Herre Gud! dit dyre navn og ære
 145. Herre Jesus, vi er her
 146. Herre, du vandrer forsoningens vej
 147. Herre, fordi du
 148. Herre, jeg har handlet ilde
 149. Herre, når din time kommer
 150. Herren af søvne opvågned, opsprang
 151. Herren han har besøgt sit folk
 152. Herrens røst, som aldrig brister
 153. Herrens venner ingensinde
 154. Hil dig, frelser og forsoner
 155. Himlene, Herre, fortælle din ære
 156. Hjerte, løft din glædes vinger
 157. Højhedens Gud, som kom herned
 158. Hør det, Zion, trøst for al din vé
 159. Hør himmelsus i tredie time
 160. Hør mig, skaber mild
 161. Hør vor helligaftens bøn
 162. Hør, hvor englesangen toner
 163. Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme
 164. Hvad kan os komme til for nød
 165. Hvad mener I om Kristus
 166. Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod
 167. Hvert et lys i livets nat
 168. Hvilestunden er i vente
 169. Hvo ikkun lader Herren råde
 170. Hvor er det godt at lande
 171. Hvor er det godt i Jesu arme
 172. Hvorledes skal jeg møde
 173. Hyggelig, rolig
 174. I al sin glans nu stråler solen
 175. I blev skabt som mand og kvinde
 176. I denne verdens sorger sænkt
 177. I dødens bånd vor frelser lå
 178. I falmende blade, du kølige
 179. I fjerne kirketårne hist
 180. I Himmelen, i Himmelen
 181. I Jesu navn
 182. I kvæld blev der banket
 183. I lemmer, hvis hoved har Himlen
 184. I østen stiger solen op
 185. I, Herrens udvalgte
 186. Ingen er så tryg i fare
 187. Ja, engang mine øjne skal
 188. Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
 189. Jeg er i Herrens hænder
 190. Jeg er træt og går til ro
 191. Jeg går i fare, hvor jeg går
 192. Jeg kender ham, hvem jeg har
 193. Jeg kommer, Herre, på dit ord
 194. Jeg lever, og ved hvor længe fuldtrøst
 195. Jeg så ham som barn med det solrige øje
 196. Jeg ser dig, søde Lam, at stå
 197. Jeg ved et evigt Himmerig
 198. Jeg ved, på hvem jeg bygger
 199. Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom
 200. Jeg vil din pris udsjunge
 201. Jeg vil mig Herren love
 202. Jert hus skal I bygge på ordets
 203. Jerusalem! i dag din konge græder
 204. Jesus – det eneste
 205. Jesus er mit liv i live
 206. Jesus han er syndres ven
 207. Jesus Krist, du overvandt
 208. Jesus Kristus er til stede
 209. Jesus, din søde forening at smage
 210. Jesus, dine dybe vunder
 211. Jesus, Jesus, Jesus sigter
 212. Jesus, livets sol og glæde
 213. Jesus, min drot
 214. Julebudet til dem, der bygge
 215. Julen Har Bragt Velsignet Bud
 216. Julen har engelyd
 217. Kærlighed fra Gud
 218. Kærlighed til fædrelandet
 219. Kærligheds og sandheds Ånd
 220. Kain, hvor er din bror
 221. Kender du den livsens kilde
 222. Kimer, I Klokker
 223. Kirkeklokke! mellem ædle malme
 224. Kirken den er et gammelt hus
 225. Kirken er som Himmerige
 226. Klokken slår, tiden går
 227. Klynke og klage
 228. Kom, alle kristne
 229. Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
 230. Kom, Gud Helligånd, kom brat
 231. Kom, Helligånd, Gud Herre from
 232. Kom, hjælp mig, Herre Jesus
 233. Kom, lad os tømme et bæger på ny
 234. Kom, regn af det høje
 235. Kornet, som dør i jorden
 236. Kraften fra det høje
 237. Krist stod op af døde
 238. Kvindelil, din tro er stor
 239. Lad det klinge sødt i sky
 240. Lad os bryde brødet sammen
 241. Lær mig, o skov, at visne glad
 242. Lazarus lå i sin grav
 243. Lille Guds barn, hvad skader dig
 244. Livets fylde, glædens glans
 245. Livsalige dag, som i håbet vi venter
 246. Lover den Herre
 247. Lovsynger Herren
 248. Lyksalig endte da min frelser
 249. Lyksalig, lyksalig hver sjæl
 250. Lyksaligt det folk
 251. Lysets engel går med glans
 252. Mægtigste Kriste, menighedens Herre
 253. Maet Min Sjael, O Jesus Sod
 254. Man siger, livet har bange kår
 255. Måne og sol
 256. Maria hun var en jomfru ren
 257. Med fred og fryd jeg farer hen
 258. Med sorgen og klagen hold måde
 259. Med thomaskravet står vi her
 260. Menneske din egen magt
 261. Midt i alt det meningsløse
 262. Midt i livet er vi stedt
 263. Midt igennem nød og fare
 264. Min død er mig til gode
 265. Min Gud, min Gud, hvorfor har
 266. Min Jesus, lad mit hjerte få
 267. Min sjæl, du Herren love
 268. Mindes vi en fuldtro ven
 269. Mit Hjerte Altid Vanker
 270. Morgenstund har guld i mund (Barnekow)
 271. Morgenstund har guld i mund (Laub)
 272. Nåden er din dagligdag
 273. Nærmere, Gud, til dig
 274. Når jeg er træt og trist
 275. Når mit øje, træt af møje
 276. Når mørket jorden blinder
 277. Naturen holder pinsefest
 278. Nogen må våge i verdens nat
 279. Nu åbner savnet sine øde vidder
 280. Nu bede vi den Helligånd
 281. Nu blomstertiden kommer (svensk folkemelodi)
 282. Nu blomstertiden kommer (tysk visemelodi)
 283. Nu er livet gemt hos Gud
 284. Nu falmer skoven trindt om land
 285. Nu fryde sig hver kristen mand
 286. Nu går solen sin vej
 287. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
 288. Nu gløder øst i morgenskær
 289. Nu har du taget fra os
 290. Nu kom der bud fra englekor
 291. Nu rinder solen op af østerlide
 292. Nu ringer alle klokker mod sky
 293. Nu ringer de klokker
 294. Nu sænkes overalt Guds
 295. Nu står der skum fra bølgetop
 296. Nu takker alle Gud
 297. Nu titte til hinanden de favre
 298. Nu vågne alle Guds fugle små
 299. Nu velan vær frisk til mode
 300. Nu vil vi sjunge og være glad
 301. O du Guds Lam
 302. O du Guds Lam uskyldig
 303. O du min Immanuel
 304. O Gud ske lov til evig tid
 305. O Gud, du ved og kender
 306. O Gud, fornuften fatter ej
 307. O Gud, hør min bøn
 308. O havde jeg dog tusind tunger
 309. O Helligånd! mit hjerte
 310. O Herre Krist! dig til os vend
 311. O hjertekære Jesus Krist
 312. O høje råb
 313. O kom, o kom, Immanuel
 314. O kristelighed
 315. O lad din Ånd nu med os være
 316. O store Gud, din kærlighed
 317. O, Gud ske lov til evig tid
 318. O, havde jeg dog tusind tunger
 319. O, kommer hid dog til Guds Søn
 320. Øjne, I var lykkelige
 321. Om alle mine lemmer
 322. Om Himmerigs rige vi tales ved
 323. Op dog, Zion, ser du ej
 324. Op til Guds hus vi gå
 325. Op! thi dagen nu frembryder
 326. Op, al den ting, som Gud har gjort
 327. Op, alle folk på denne jord
 328. Op, alle som på jorden bor
 329. Op, I kristne, ruster eder
 330. Op, min sjæl, thi sol er oppe
 331. Opstanden er den Herre Krist
 332. På Gud alene
 333. På Jerusalem det ny
 334. På nåden i Guds hjerte
 335. Påske vi holde (Gade)
 336. Påske vi holde (Laub)
 337. Påskeblomst, hvad vil du her
 338. Påskemorgen slukker sorgen
 339. Rejs op dit hoved, al kristenhed
 340. Rind nu