Naudojimosi taisyklėsPaskutinė redakcija: 27.07.2020

Bendrosios sąlygos

Parduotuvės internete kriso.ee ( Lietuvoje – kriso.lt, Latvijoje – kriso.lv, toliau- internetinė parduotuvė, toliau – Pardavėjas ) savininkas yra Estijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo OÜ Raamatukauplus Krisostomus (įmonės kodas 10125636), registruota adresu Raekoja plats 11, 51004 Tartu, Estija.


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas, informacija apie prekes ir jų kainas

Šia sutartimi nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Pirkėjo sutikimas su šios sutarties sąlygomis, išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui.

Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės yra nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Mokestis už pristatymą yra įskaičiuotas į galutinę prekių kainą. Pristatymo kaina nuo Pirkėjo nurodyto pristatymo adreso ir pristatymo būdo. Pristatymo kaina parodoma Pirkėjui pateikus užsakymą.

Išsamūs parduodamų prekių aprašymai, techniniai duomenys ir kiekvienos prekės užsakymo įvykdymo terminai, pateikiami išskleidus prekės kortelę. Pardavėjas neatsako už parduotų Prekių sudėtį (turinį), redagavimo/vertimo klaidas ar turinio kokybę. Atsakomybė už Prekių sudėtį (turinį) tenka Prekės leidėjui, nurodytam prie Prekės techninės informacijos.


Užsakymo formavimas ir pateikimas

Tam, kad galėtų pateikti užsakymą, Pirkėjas pirmiausia turi įsidėti pageidaujamas prekes į savo pirkinių krepšelį. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pasirinkti tinkamą pristatymo bei apmokėjimo būdą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenų dalis, gali būtų perduoti Pardavėjo duomenų tvarkytojams siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti tik Lietuvoje registruotų ryšio operatorių telefono numerį. Suformuotame užsakyme Pirkėjas matys visas su prekės užsakymu susijųsias išlaidas. Apmokėjimas už prekes vykdomas tik tada, kai Pirkėjui el.paštu išsiunčiamas pranešimas apie jo vardu gautas prekes su mokėjimo nuoroda arba elektronine sąskaita. Mokėjimą galima atlikti atidarius laiške nurodytą mokėjimo nuorodą per elektroninę bankininkystę arba kitais mokėjimo nuorodoje nurodytais būdais, taip pat bankiniu pavedimu tiesiai į Pardavėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta siunčiamoje (jei buvo pasirinktas šis apmokėjimo būdas) elektroninėje išankstinėje ar PVM sąskaitoje- faktūroje, per sąskaitoje nurodytą apmokėjimo terminą.

Nuotolinė prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo internetinėje parduotuvėje užsakytą ir apmokėta prekę, o Pirkėjas įsipareigoja už ją sumokėti nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę.

Jei pardavėjas negali pristatyti užsakytų prekių laiku, dėl pasibaigusių atsargų ar kitų nenumatytai iškilusių leidybinių priežasčių, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas, pateikiant naujus pristatymo terminus arba siūlant alternatyvų prekės leidimą. Esant tokioms nenumatytoms aplinkybėms, Pirkėjui pageidaujant užsakymas gali būti atšauktas. Jei už prekę Pirkėjas buvo sumokėjęs iš anksto, Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą sumokėtą sumą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo užsakymo atšaukimo.


Prekių pristatymas

Prekės pristatomos visama pasaulyje.

Pirkėjas įsipareigoja padengti su prekės pristatymu susijųsias išlaidas, o atitinkama informacija apie jas, nurodoma šalia pristatymo būdo.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui , laikydamasis kriso.ee., kriso.lv ir kriso.lt interneto parduotuvėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Jei užsakytos prekės yra Pardavėjo sandėlyje užsakymo pateikimo momentu, siuntos Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos per 3-7 dienas. Jei užsakytų prekių nėra užsakymo pateikimo momentu ir pateikdamas užsakymą Pirkėjas susipažįsta bei sutinka su užsakymo įvykdymo terminais, siuntos pristatomos per 28-30 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais, Pardavėjas pasilieką teisę pristatyti užsakytas prekes per 45-56 kalendorines dienas (ši išimtis taikoma retiems leidiniams arba leidiniams rusų kalba).

Prekės, pagal Pirkėjo pasirinkimą užsakymo teikimo metu gali būti pristatytos Į Omniva savitarnos terminalus arba tiesiogiai per Omnivą kurjerį.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.


Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, prekių grąžinimas ir keitimas

Pateikus užsakymą Pardavėjui, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ar jį anuliuoti per 14 dienų, nuo užsakymo pateikimo.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų kokybiškų prekių atgal , po informacijos apie užsakytų prekių gavimą išsiuntimo Pirkėjui ar įvykdžius užsakytų prekių pristatymą Pirkėjui. Grąžintinos yra tik nekokybiškos , brokuotos knygos ar mechaniškai pažeistos knygos siuntimo metu. Kokybiškos spausdintos knygos kaip ir kitos vertybės nekeičiamos ir atgal nepriimamos.

Norint grąžinti nekokybišką ar brokuotą knygą, apie prekių grąžinimą Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją raštu per 15 dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui. Gavus nekokybišką prekę ar jei jos pakuotė buvo pažeista, prašome, nufotografuoti pažeidimus ir defektus. Pirkėjas apie nekokybišką prekę praneša el. laišku kriso@kriso.lt nurodydamas užsakymo numerį, trumpai aprašydamas prekės grąžinimo priežastį ir prisegus nuotraukas su matomais pažeidimais ar defektais. Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama prekė neatitinka Pirkėjo pateikto užsakymo techninių reikalavimų. Prekių grąžinimas vykdomas į Pardavėjo būstinę esančią adresu Raekoja plats 11, 51004 Tartu, Estija Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo prekę pakeisti kita kokybiška preke ir grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui visą už prekę sumokėtą sumą.


Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

Pardavėjas, Pirkėjo užsakymų apdorojimui, įvykdymui ir prekių siuntimui naudoja tik Pirkėjo įvestus duomenis (t.y. vardą,pavardę, tel. nr., adresą, el. pašto adresą ir banko duomenis, o juridinio asmens - įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą). Pardavėjas, tam tikrus asmens duomenis, tokius kaip - vardas, pavardė, adresas ir tel.numeris, perduoda Pardavėjo partneriams (prekių vežėjams), siekiant tinkamai suteikti prekių pristatymo paslaugas.

Pardavėjas, Pirkėjo el.paštu siunčia informacinius biuletenius ir specialius pasiūlymus tik tuo atveju, jei Pirkėjas yra išreiškęs norą juos gauti, pažymėdamas savo pasirinkimą paskyros asmeniniuose nustatymuose. Pirkėjas bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti informacinius biuletenius ir specialius pasiūlymus, pranešdamas apie tai Pardavėjui el.paštu arba vykdydamas tolimesnes instrukcijas gautuose pasiūlymuose.


Baigiamosios nuostatos

Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Visi Pirkėjo skundai pateikiami el.paštu kriso@kriso.lt. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. paštu ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

Jei Pirkėjas ir Pardavėjas nesugeba išspręsti ginčo derybų keliu, Pirkėjas gali kreiptis į Vartotojų ginčų komitetą https://ec.europa.eu/odr/. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Estijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

Jei Pirkėjas bando pakenkti interneto parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia šiose taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis interneto parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas taip pat turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per nurodytą terminą. Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius Pirkėjo piknaudžiavimo nemokumu veiksmus, pasilieką teisę nesuteikti galimybės užsakyti prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.


Slapukų (Cookies) panaudojimas

Pardavėjo interneto parduotuvė naudoja slapukus ir kitas įprastas technologijas (JavaScript, AJAX ir internetinius švyturėlius), leidžiančias išsaugoti prisijungimo duomenis ir tobulinti internetinės parduotuvės veikimą ir pagerinti jos patogumą, kartu apsaugojant ir Pirkėjo privatumą. Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Tačiau turime priminti, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas. Mes esame atsakingi už korektišką Pirkėjo duomenų tvarkymą, vadovaujantis mūsų slapukų naudojimo taisyklėmis.Estija

Raamatukauplus Krisostomus OÜ

Reg.kood 10125636,
Raekoja plats 11, 51004 Tartu,
tel: (+372) 744 0010
e-mail: kriso@kriso.ee

Latvija

Krisostomus Latvija

Brīvības biroju centrs,
Brīvības iela 85 -6.st, 6A10 kab.
LV-1001 Rīga
Tālr. 2 701 8494
Faks: 6724 3118
E-pasts: kriso@kriso.lv

Lietuva

Knygynas Krisostomus

Adresas susirašinėjimui: Slėnio g. 10, Vilnius
Tel.: +370 670 85248
El. paštas: kriso@kriso.lt